DE-GermanEN/US-EnglishPL-PolishIT-Italian

Схемы подключения SEVEN


ECOTRON

  • Многооборотные приводы 2SA7...
  • Неполнооборотные приводы 2SQ7...

Штекерное подключение

стандартное
2S.7...-.....-3A.4
DE
Deutsch
03/15
EN/US
Englisch
03/15
FR
Französisch
03/15
ES
Spanisch
03/15
IT
Italienisch
03/15
SV
Schwedisch
03/15
FI
Finnisch
03/15
DA
Dänisch
03/15
RU
Russisch
03/15
CS
Tschechisch
03/15
PL
Polnisch
03/15
EL
Griechisch
03/15
TR
Türkisch
03/15
PT
Portugiesisch
03/15
RO
Rumänisch
03/15
SK
Slowakisch
03/15
68
kByte
 
с платой реле
2S.7...-.....-3B.4
DE
Deutsch
07/16
EN/US
Englisch
07/16
FR
Französisch
07/16
ES
Spanisch
07/16
IT
Italienisch
07/16
SV
Schwedisch
07/16
FI
Finnisch
07/16
DA
Dänisch
07/16
RU
Russisch
07/16
CS
Tschechisch
07/16
PL
Polnisch
07/16
EL
Griechisch
07/16
TR
Türkisch
07/16
PT
Portugiesisch
07/16
RO
Rumänisch
07/16
SK
Slowakisch
07/16
74
kByte
 
с полевой шиной
2S.7...-.....-3C/D/E/F.4
DE
Deutsch
03/15
EN/US
Englisch
03/15
FR
Französisch
03/15
ES
Spanisch
03/15
IT
Italienisch
03/15
SV
Schwedisch
03/15
FI
Finnisch
03/15
DA
Dänisch
03/15
RU
Russisch
03/15
CS
Tschechisch
03/15
PL
Polnisch
03/15
EL
Griechisch
03/15
TR
Türkisch
03/15
PT
Portugiesisch
03/15
RO
Rumänisch
03/15
SK
Slowakisch
03/15
74
kByte
Для печати   Персональная информация   Карта сайта   Логин   Контактный адрес: Основной   Продажи   Сервис